Kvaliteedi tagamine

Meie kvaliteedipoliitika

Kemig Glassi poliitika on säilitada oma teenuse ja toodete kõrge kvaliteet.

Meie eesmärk on pakkuda tooteid ja nendega seotud teenuseid. Mis ületavad meie klientide ootusi.

Kõik tooted ja teenused vastavad klientide nõuetele. Seda tehakse klientidega lähedaste suhete säilitamise ja hea suhtlemise soodustamise kaudu.

Tippjuhtkond tagab, et see kvaliteediaruanne on organisatsioonile asjakohane ja saavutatakse:

● raamistiku loomine juhtimis- ja kvaliteedieesmärkide seadmiseks ja läbivaatamiseks.
● Edastage organisatsioonisisesed põhimõtted ja protseduurid.
● töötajate koolitamine ja arendamine ning parimate tavade kasutamine.
● Klientide tagasiside saamine ja protsesside pidev täiustamine vastavalt organisatsiooni vajadustele. Parandada kvaliteedijuhtimissüsteemi tõhusust vastavalt standardile ISO 9001: 2015.